Des de les seves primeres passes, creixent junts en totes les etapes

El Col·legi SIL es va fundar l’any 1962 essent considerat com Centre Reconegut Superior el 14 de novembre de 1978. Des d’aleshores ha impartit els ensenyaments des de llar d’infants fins a baxillerat, amb dedicació i un gran sentit educatiu, introduint l’ensenyament de l’anglès el 1978. El centre s’ha actualitzat i adaptat als nous models socials.

Veure ideari