Skip to main content

La nostra raó de ser

El Col·legi SIL és un centre concertat, fundat l’any 1978, que es defineix pel seu projecte trilingüe, el seu caràcter cristià, per la coeducació i per facilitar l’excel·lència personal i acadèmica del seu alumnat a través d’una atenció personalitzada i de la seva formació humana i intel·lectual.

Objetiu

El nostre primer objectiu és l’educació integral, tant en l’àmbit humà i cultural, com en l’artístic i esportiu, a través del respecte a la pluralitat i a la diversitat i prenent com a eixos la formació en l’esforç, el treball, la tolerància i la convivència.

Projecte trilingüe

El nostre projecte educatiu és trilingüe i s’amplia a una segona llengua estrangera a secundària. El castellà, el català i l’anglès tenen el mateix protagonisme com a llengües vehiculars en el centre des del primer moment.

Escola cristiana

A l’etapa de primària, s’imparteix la religió catòlica i es comparteixen els seus valors. A secundària la Història i cultura de les religions ajuda  l’alumnat a entendre la diversitat i a respectar les diferents concepcions sobre la religió que estan presents en el món global del què formem part. Oferim una sòlida formació humana, a través del seguiment personal de l’alumnat.

Valors

La Comunitat Educativa del Centre és una unitat en la qual famílies, alumnat, personal docent i no docent persegueixen un mateix objectiu: una educació de qualitat basada en valors sòlids per formar persones íntegres i compromeses. Per això cal que s’impliquin de manera constructiva, sincera, oberta i coherent amb el Projecte Educatiu que tots ells han triat

L’alumnat n’és el centre

L’alumnat és el principal protagonista i la raó de ser de la institució. Tot alumne ha de comprometre’s en la tasca educativa de la qual en forma part, mantenint un clima de convivència i desenvolupant actituds de tolerància i respecte. Així mateix, com a estudiant, ha de créixer d’acord amb una cultura d’esforç i superació personal.

Relació família-escouela

La participació de les famílies, primeres responsables de l’educació dels seus fills, és indispensable per aconseguir aquests objectius. El col·legi complementa l’acció educadora de la família, no la substitueix. Això exigeix ​​una estreta i constant col·laboració amb les famílies i el seu suport a la nostra tasca educativa. El centre potencia aquesta col·laboració amb l’atenció personalitzada a les famílies i a l’alumnat.

Excel·lencia acadèmica

El nostre Projecte Educatiu es basa en la recerca permanent de l’excel·lència acadèmica centrant-nos en l’alumne com a protagonista i facilitant-li les eines i recursos necessaris per a desenvolupar-se en qualsevol àmbit. Els resultats obtinguts en les diferents proves externes avalen la nostra metodologia de treball i són una recompensa a l’esforç realitzat per docents i alumnes.

Equip docent

El professorat és la clau en l’estructura funcional de el Centre, aplica el Projecte Educatiu, desenvolupa l’acció docent en coherència amb el mateix i forma un equip cohesionat de treball. El Centre procura comptar amb els millors professionals i el valor que poden afegir a la comunitat educativa.

Esta web utiliza cookies. Puedes ver aquí la Política de Cookies. Si continuas navegando estás aceptándola.    Ver
Privacidad