Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=BzR7BWVVwlE

Demana entrevista personalitzada

Inscriu-te

Informació 24-25

Calendari

Les nostres etapes en vídeo

Educació
Infantil 0-3

Educació
Infantil 3-6

Educació
Primària 6-12

ESO i Batxillerat
12-18

Més d’11.000 m2 d’instal·lacions

La nostra escola compta amb tots els equipaments necessaris per afavorir la formació i el creixement dels alumnes. Dóna-hi un cop d’ull virtual!

Preguntes freqüents

Quines són les dates de preinscripció?

Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març

Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

Quina documentació s’ha de presentar?

S’ha d’omplir on-line el formulari del Departament i seguir les instruccions: https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio#/2

La documentació que cal adjuntar al correu electrònic que enviareu al centre triat en primera opció, juntament amb el resguard de la sol·licitud, és la següent:

  • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Còpia del DNI de la persona sol·licitant(pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consti el NIE o del passaport, si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries, el document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual al·legat no coincideixi amb el del DNI o NIE, cal fer-ho constar al correu que envieu al centre, perquè el Consorci d’Educació de Barcelona pugui fer la consulta del domicili per interoperabilitat.
  • Còpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui més gran de 14 anys o tingui DNI tot i ser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
  • Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris) que corresponguin per a cada ensenyament.

Quan i com sabrem si el nostre fill/a ha entrat?

En les dates indicades al calendari de cada ensenyament, els centres publiquem les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula:

  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
  • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva. Aquesta llista no és encara la d’assignació de plaça; cal esperar la relació definitiva de l’alumnat admès.
  • Llistes d’alumnat admès al centre.

Es poden consultar les dates per als ensenyaments de 3 a 16 anys al calendari de preinscripció

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio

Rebràs la informació pel correu electrònic i pel telèfon mòbil si l’has indicat.

Què és el “número de desempat”?

És el número que aleatòriament atorga el sistema en el moment que feu la preinscripció. En el cas que hi hagi més demanda de places que les ofertades, és el que ordenarà el llistat de sol·licituds.

Què més s’ha de fer un cop assignada la plaça?

El següent pas serà matricular l’alumne assignat a l’escola: rebreu instruccions de com fer-ho. A ON? DATA?

S’ha de pagar per fer la sol·licitud de preinscripció?

No. Els centres concertats no poden percebre cap quantitat en concepte de preinscripció, reserva de plaça o altres conceptes.

Què passa si no vivim a l’àrea d’influència?

En el cas de la nostra escola, no viure en el districte de Sant Gervasi no és excloent de poder fer la preinscripció al centre.

Què és el NIA?

NIA o RALC és el número d’identificació de l’alumnat. En cas de canviar de centre, cal sol·licitar-lo a l’escola actual.

Esta web utiliza cookies. Puedes ver aquí la Política de Cookies. Si continuas navegando estás aceptándola.    Ver
Privacidad